Navigate / search

 • address

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs

  Miljö

  Vi bedriver kunskapsbaserat miljöarbete sedan drygt 20 år.
  Läs mer

 • advertising

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar och driver på för ökad säkerhet.
  Läs mer

 • archives

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta tankstation i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

Dieseltjuvar gripna tack vare säkerhetsarbete på TRB-stationer

Drivmedel har de senaste åren blivit intressant för oseriösa personer, vilket sannolikt alla drivmedelsaktörer stött på de senaste åren. Även vi inom TRB har märkt av detta, där tillvägagångssätten som drivmedlet stjäls på blir allt mer avancerat.

TRB-nätet har löpande vidtagit ett stort antal olika säkerhetsåtgärder kopplat till drivmedelshanteringen på våra stationer. Ett säkerhetsarbete som bevisligen ger resultat!

Under v. 42 kunde TRB-delägare tillsammans med Polisen gripa gärningsmän som försökt stjäla drivmedel på TRB-stationer. Utöver gripandet kunde även bevis säkras som kopplar gärningsmännen till brottet.

d%c3%b6lj-pin-kod-(inkl.-text)

Vi tycker så klart att det är tråkigt att detta sker, men det ger oss ett kvitto på att vårt säkerhetsarbete fungerar och ger resultat!

Vi vill passa på att uppmana alla personer som använder ett betal- eller tankkort att ALLTID dölja sin kod när den slås in på ett tangentbord, oavsett var och när det sker. PIN-koden är en av ”nyckeluppgifterna” som oseriösa personer är ute efter för att lyckas med s.k. skimming.

Varmt välkommen att tanka grönt och säkert på TRB:s tankstationer. Läs mer via www.trb.se/tankkort om hur du ansöker om att bli drivmedelskund.

 

Relaterade information:

Svensk Åkeritidning 2016-10-25: http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2016/10/25/dieseltjuvar-togs-pa-bar-garning

Svd Debatt: ”Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål”

För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger på en kombination av marknadsanpassning och reduktionsplikt av växthusgaser i transportsektorn, skriver före­trädare för från industrin och biodrivmedelsbranschen.

Världens länder enades om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal vid klimatmötet COP21 i Paris. Rege­ringen har meddelat att Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder. Sveriges riksdag har beslutat om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Miljömålsberedningen har i bred majoritet föreslagit noll nettoutsläpp till 2045 och att införa en klimatlag. Flera ledande debattörer har nyligen efterfrågat en reduktionsplikt på drivmedel. Vi näringslivsföreträdare och större företag inom drivmedels- och transportsektorn välkomnar dessa ambitioner. Tillsammans har vi redan åstadkommit att 17 procent av Sveriges drivmedel i dag är förnybara. Nu vill vi hjälpa Sveriges politiker med ett förslag på en reduktionsplikt för transporternas drivmedel att uppfylla klimatmålet, ge bättre styrning och frikoppla de svenska styrmedlen från EU:s bromsande statsstödsregler.

Läs hela debattinlägget i SvD