Navigate / search

 • address

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs

  Miljö

  Vi bedriver kunskapsbaserat miljöarbete sedan drygt 20 år.
  Läs mer

 • advertising

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar och driver på för ökad säkerhet.
  Läs mer

 • archives

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta tankstation i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

Klimatsmart grus i Sundsvall

Sundfrakts dotterbolag Åkerigrus i Sundsvall AB erbjuder nu klimatsmart berg- och grusmaterial från sin täktverksamhet i Bosvedjan, centrala Sundsvall.

Vi kan med vår lokala placering och våra val av maskiner och bränslen göra stor skillnad för miljön. Det är därför roligt att vi nu tagit ytterligare ett steg i Sundfraktgruppens målmedvetna miljöarbete, säger Magnus Schölander, vd Åkerigrus.

Steget man nu tar är att konvertera om driften i täkten till att köras på 100 % förnyelsebart drivmedel i form av HVO100 med slaktavfall som råvara. Konverteringen innebär att det material som tas fram i täkten och som sedan transporteras därifrån med Sundfraktgruppens bilar och maskiner körs på det förnyelsebara drivmedlet HVO100. Vi sänker därmed de fossila koldioxidutsläppen med upp emot 88 % jämfört med fossildiesel, säger Magnus Schölander, vd Åkerigrus.

Sundfraktgruppen som består av mer än 300 bilar och maskiner fortsätter sitt aktiva arbete mot ett mer hållbart samhälle.

Vi tycker hållbarhetsfrågan är viktig och låter den därför genomsyra hela vår vardag. Vi har valt att ta ställning och göra det vi kan för en bättre miljö. Konverteringen på Åkerigrus är ett steg i den riktningen, säger Markus Sundström, vd Sundfrakt AB.

Det är systerbolaget Alltank AB som förser Åkerigrus med HVO100 vilket visar på den styrka vi har inom Sundfraktgruppen, fortsätter Markus Sundström.

Läs mer om produkten på www.hvo100.se

För mer information kontakta Magnus Schölander (Åkerigrus), 070-394 61 07 eller Markus Sundström (Sundfrakt), 070-2595181.

 

Förändring HVO100 i Östersund

Med anledning av den bristsituation på hållbar HVO100 på svensk marknad som uppstått tvingas Alltank stänga HVO100 stationen i Östersund. Det är viktigt för Alltank att produkten är producerad på en långsiktigt hållbar råvara. Stationen kommer så snart vädret tillåter att konverteras till RME100. Vi jobbar vidare med att erbjuda flera alternativ med hög förnyelsebar andel.

.