Navigate / search

 • address

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs

  Miljö

  Vi bedriver kunskapsbaserat miljöarbete sedan drygt 20 år.
  Läs mer

 • advertising

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar och driver på för ökad säkerhet.
  Läs mer

 • archives

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta tankstation i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

”HVO – Bränsle på frammarsch”

Ta gärna del av magasinet Attention från Atteviks där det i nr 2 2016 skrivs om bl.a. förnybara drivmedel:

”Den mest begränsande faktorn idag är tillgången på rätt råvara.”
HVO100 är på frammarsch och antalet tankställen ökar snabbt. Men vi behöver en bredd av biodrivmedel för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030, såsom exempelvis dieselmix-produkter, RME100, ED95, fordonsgas och el/hybrider.”

Artikel Attention 2016

Läs mer i här…

 

Dokumentation från TRB:s biodrivmedelsdag 2016-05-25

Den 25 maj 2016 anordnade TRB Sverige en biodrivmedelsdag som riktade sig till personer inom TRB-nätverket med intresse för biodrivmedelsfrågor samt utvalda samarbetspartners och aktörer. Totalt deltog drygt 60 personer från ca 30 olika organisationer/företag på konferensen som hölls på Lasse Maja Konferens & Fest i Järfälla.

Syftet med TRB:s biodrivmedelsdag var att ge deltagarna en god inblick i nuläget på biodrivmedelsområdet inkl. hot och möjligheter. Detta för att påverka fler att göra mer aktiva val och åtgärder inom biodrivmedelsområdet.

De tiotal föredragshållarna visade på bredden inom alternativa drivmedel för tung trafik – allt från flytande och gasformiga biodrivmedel till hybridteknik och elektrifiering av fordon. Under dagen belystes möjligheter för omställning till förnybara drivmedel men det debatteras även de utmaningar som uppstår vid val av råvara till biodrivmedelsproduktion.

mangoträd

I samband med konferensen gavs alla deltagare ett gåvokort i form av två planterade mangoträd via Vi-skogen. Läs gärna mer via www.viskogen.se och ge din egen gåva redan idag!

Ta del av program och presentationer nedan:

Program TRBs biodrivmedelsdag – program
Deltagarlista TRB biodrivmedelsdag (reviderad)

1. TRB inledning biodrivmedelsdag
2. 2030sekr – Jakob Lagercrantz
3. Perstorp – Lars Lind
4. Neste – Fredrik Törnqvist
5. Preem – Susanne Håkans
6. SÅ Klimat Calc – Ingemar Resare
7. Fordonsgas Sverige – Hans Johansson
8. SEKAB – Sofia Winternell
9. Elvägar Viktoria – Conny Börjesson
10. Scania – Johan Améen
11. Mercedes – Håkan Blomén
12. Volvo CE – Niklas Nillroth
13. TRB uppsummering biodrivmedelsdag

RELATERADE LÄNKAR:

Webbartikel Svensk Åkeritidning ”Het debatt om omstridd olja”

LasseMaja

Alltank och SEKAB satsar på ED95 i Västernorrland

ED95

Alltank och SEKAB ska hjälpa Västernorrlands transportsektor att ställa om till det förnybara etanolbränslet ED95, genom att etablera tankstationer i regionen. Satsningen är en del av regeringens initiativ Klimatklivet, som ger stöd till lokala klimatinvesteringar.

– Alltank är en del av Sundfraktgruppen som har en tydlig vision att visa vägen och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv. Detta är ett viktigt steg mot visionen och att skapa möjligheterna till klimatsmarta transporter i regionen. Transporter är helt nödvändiga för ett fungerande samhälle, men transporternas klimatpåverkan måste minska, säger Markus Sundström vd för Sundfrakt AB och dotterbolaget Alltank AB.

– Etanol har en viktig roll att spela för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska kunna nås. En enda diesellastbil släpper ut lika mycket koldioxid som tio lastbilar som kör på vårt etanoldrivmedel ED95, säger Sofia Winternell, affärsutvecklare på SEKAB.

Projektet innebär att Alltank, som är en del av Sundfraktgruppen, etablerar tre tankstationer för SEKAB:s förnybara drivmedel ED95 i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Syftet är att underlätta för åkerier att ställa om till förnybart.

SEKAB:s drivmedel ED95 består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Med den mest effektiva etanolen kan utsläppen från bussar och lastbilar minska med nästan 90 procent jämfört med om de körs på diesel. Transportsektorn står i dag för drygt 40 procent av Västernorrlands klimatutsläpp.

– Att ställa om till förnybara drivmedel i transportsektorn minskar inte bara utsläppen av koldioxid, utan förbättrar också luftkvaliteten i Västernorrlands städer. Det är bra för både miljön och människors hälsa, säger Mats Bäck, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Om Klimatklivet

Klimatklivet är en satsning med medel från statsbudgeten, som beviljas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Sverige. Syftet är att ge stöd till lokala klimatinvesteringar och minska utsläpp som påverkar klimatet. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

För mer information:

Sofia Winternell, Affärsutvecklare, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-694 53 50, sofia.winternell@sekab.com
Jörgen Persson, hållbarhetschef, Sundfrakt AB/Alltank AB, 070-399 01 27 jorgen.persson@sundfrakt.se
Mats Bäck, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Västernorrland, 070-283 14 49 mats.back@lansstyrelsen.se