Navigate / search

 • address

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs

  Miljö

  Vi bedriver kunskapsbaserat miljöarbete sedan drygt 20 år.
  Läs mer

 • advertising

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar och driver på för ökad säkerhet.
  Läs mer

 • archives

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta tankstation i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

Sundfraktgruppen & ”Klimatsmarta transporter” – en vinnare hos Skanska!

sundfrakt---vinnare-hos-skanska

TRB-delägaren Sundfraktgruppen utsågs till vinnare hos Skanska för sitt  bidrag ”Klimatsmarta transporter” i kategori Anläggningstransporter. De delade förstaplatsen med Bröderna Engströms Entreprenadmaskiner AB från Örebro.

Under september 2016 genomförde Skanska sin ”Gröna vecka”. Med Gröna veckan vill Skanska öka kompetensen och engagemanget för företagets gröna resa mot hållbarhet. Under nämnda vecka la Skanska extra stort fokus på grönt byggande samt lyfta fram goda exempel på hållbarhetsarbete. För att lyfta fram goda exempel genomfördes en tävling bland Skanskas ramavtalsleverantörer med frågan: ”Vilken är er bästa miljöidé?”.

Om konceptet ”Klimatsmarta transporter”

Sundfraktgruppen har sedan länge arbetat aktivt med olika hållbarhetsinitiativ t ex ligger vi i framkant med förnyelsebara drivmedel med hög klimatnytta. Nu har de tagit detta ett steg längre och kan erbjuda sina kunder sammansatta paket där vi garanterar klimatnyttan. De kombinerar insatser inom de tre B:na – Bilen, Bränslet och Beteendet – för att uppnå breda och hållbara miljövinster.

De kallar sina klimatsmarta transporter för Sundfrakt Guld, Sundfrakt Silver och Sundfrakt Brons. Varje paket innehåller ett antal åtgärder som har en positiv effekt på miljön. Bland annat ger Sundfrakt Guld som lägst 85 % CO2-reduktion* och fordon med hög euro-/stegklassning. Genom vårt uppföljningsverktyg är du alltid uppdaterad på uppnådda miljövinster. Konceptet gör det unikt enkelt att välja en klimatsmart transport.

Läs mer via http://www.sundfrakt.se/tjanster/klimatsmart-transport 

Kontakt: Markus Sundström, VD Sundfrakt AB – 060-18 01 81 eller markus.sundstrom@sundfrakt.se

Dieseltjuvar gripna tack vare säkerhetsarbete på TRB-stationer

Drivmedel har de senaste åren blivit intressant för oseriösa personer, vilket sannolikt alla drivmedelsaktörer stött på de senaste åren. Även vi inom TRB har märkt av detta, där tillvägagångssätten som drivmedlet stjäls på blir allt mer avancerat.

TRB-nätet har löpande vidtagit ett stort antal olika säkerhetsåtgärder kopplat till drivmedelshanteringen på våra stationer. Ett säkerhetsarbete som bevisligen ger resultat!

Under v. 42 kunde TRB-delägare tillsammans med Polisen gripa gärningsmän som försökt stjäla drivmedel på TRB-stationer. Utöver gripandet kunde även bevis säkras som kopplar gärningsmännen till brottet.

d%c3%b6lj-pin-kod-(inkl.-text)

Vi tycker så klart att det är tråkigt att detta sker, men det ger oss ett kvitto på att vårt säkerhetsarbete fungerar och ger resultat!

Vi vill passa på att uppmana alla personer som använder ett betal- eller tankkort att ALLTID dölja sin kod när den slås in på ett tangentbord, oavsett var och när det sker. PIN-koden är en av ”nyckeluppgifterna” som oseriösa personer är ute efter för att lyckas med s.k. skimming.

Varmt välkommen att tanka grönt och säkert på TRB:s tankstationer. Läs mer via www.trb.se/tankkort om hur du ansöker om att bli drivmedelskund.

 

Relaterade information:

Svensk Åkeritidning 2016-10-25: http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2016/10/25/dieseltjuvar-togs-pa-bar-garning

Svd Debatt: ”Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål”

För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger på en kombination av marknadsanpassning och reduktionsplikt av växthusgaser i transportsektorn, skriver före­trädare för från industrin och biodrivmedelsbranschen.

Världens länder enades om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal vid klimatmötet COP21 i Paris. Rege­ringen har meddelat att Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder. Sveriges riksdag har beslutat om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Miljömålsberedningen har i bred majoritet föreslagit noll nettoutsläpp till 2045 och att införa en klimatlag. Flera ledande debattörer har nyligen efterfrågat en reduktionsplikt på drivmedel. Vi näringslivsföreträdare och större företag inom drivmedels- och transportsektorn välkomnar dessa ambitioner. Tillsammans har vi redan åstadkommit att 17 procent av Sveriges drivmedel i dag är förnybara. Nu vill vi hjälpa Sveriges politiker med ett förslag på en reduktionsplikt för transporternas drivmedel att uppfylla klimatmålet, ge bättre styrning och frikoppla de svenska styrmedlen från EU:s bromsande statsstödsregler.

Läs hela debattinlägget i SvD